Malmö stads gröna obligationer

5:01

Malmö stad ger ut gröna obligationer sedan 2017. I den här filmen berättar vi hur vi gick tillväga och ger även råd till andra kommuner som skulle vilja ge ut en egen grön obligation.

Aktuellt
Malmö stads gröna obligationer

Malmö stad ger ut gröna obligationer sedan 2017. I den här filmen berättar vi hur vi gick tillväga och ger även råd till andra kommuner som skulle vilja ge ut en egen grön obligation.

Aktuellt Similar Videos

Similar Videos