Arbeta smidigare med Malmö stads digitala arbetsplats

5:06

Arbete oavsett tid, plats och enhet. Ta del av några av Malmö stads anställdas upplevelse och hur de i sin arbetsvardag använder sig av verktygen i den digitala arbetsplatsen.

Kommun & Politik
Arbeta smidigare med Malmö stads digitala arbetsplats

Arbete oavsett tid, plats och enhet. Ta del av några av Malmö stads anställdas upplevelse och hur de i sin arbetsvardag använder sig av verktygen i den digitala arbetsplatsen.

Kommun & Politik Similar Videos

Similar Videos