Webbvideo i Malmö stad

4:35

Varför ska en kommun använda video? Filmen lyfter vilka möjligheter vi har i Malmö stad att använda video när vi sprider information och kunskap, men också varför det är viktigt för en kommun att använda rörlig bild.

Mest sedda filmer
Webbvideo i Malmö stad

Varför ska en kommun använda video? Filmen lyfter vilka möjligheter vi har i Malmö stad att använda video när vi sprider information och kunskap, men också varför det är viktigt för en kommun att använda rörlig bild.

Mest sedda filmer Similar Videos

Similar Videos